Regulamin

1. Każdy Klient przed sesją otrzyma link do regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie. Rezerwacja terminu wymaga wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł. Przelewu należy dokonać w ciągu 3 dni od ustalenia daty spotkania. W przypadku braku płatności rezerwacja zostaje anulowana.

3. Pozostała część płatności za sesję zdjęciową następuje, w dniu wykonania sesji lub przelewem na konto minimum 3 dni przed terminem sesji.

4. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia na sesję należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji minimum 30 minut przed umówioną godziną.

5. Fotograf polegając na swoim zmyśle estetyki dokona wstępnej selekcji zdjęć według własnego uznania. Fotograf udostępni wyselekcjonowane zdjęcia do serwisu mafelo, tak aby klient samodzielnie mógł wybrać ujęcia, które zostaną poddane autorskiej obróbce (nie dotyczy to sesji artystycznej oraz portretów Fine Art).

6. W przypadku zdjęć artystycznych oraz portretów Fine Art, Fotograf polegając na swoim zmyśle i wizji artystycznej , sam wybiera ujęcia do profesjonalnej obróbki.

7. Klient zobowiązany jest do zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem retuszu i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem, kolorem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne.

8. Czas oczekiwania dla Klienta na gotowe zdjęcia to minimum 6 tygodni od dnia sesji.

9. Nie ma możliwości zakupu zdjęć przed retuszem.

10. Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne, od tego zależy ostateczny efekt zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta – niewyprasowana odzież, niekompletny manicure, brudne obuwie, itd.

11. Realizacja przyspieszonej obróbki zdjęć do 5 dni roboczych jest dodatkowo płatna- koszt 200 zł.

12. Przesłane ode mnie zdjęcia, są już gotowe i niemile widziana jest dodatkowa ich przeróbka – filtry, kadrowanie itd. Uszanuj moje prawa autorskie.

13. Zgoda na publikację na profilach internetowych czy materiałach marketingowych jest dobrowolna. Jednak dla mnie jest bardzo ważna , bo w ten sposób promuje swoją twórczość. To Ty wybierasz, które zdjęcia ewentualnie zgadzasz się, aby zostały udostępnione.

14. Zdjęcia przechowuje przez 90 dni od przekazania gotowej sesji- proszę o utworzenie kopii, zgranie zdjęć na komputer, aby ich nie utracić.

15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez właściciela firmy Agnieszka Matysiak Fotografia.